top of page

Linda Therese Utstøl

Forfatter, tekstkonsulent, kritiker og redaktør for Mentsch Magazine. Hun har skrevet Mannen er vakker fra livet og opp sammen med Unnveig Aas. Er aktuell med diktsamlingen Moderne Hengivenhet

L_4.jpg

Foto: Unnveig Aas

Utgivelser

F396_Moderne_hengivenhet.jpg

"Linda Therese Utstøls diktsamling er et forsøk på å forstå et gammelt begreps posisjon i en stadig mer moderne verden. Hva er hengivenhet i vår tid? Vår tid som virker å være den rake motsetning til ydmykhet og føyelighet og tilknytning. En verden som troller, som deler og isolerer seg, som 

skubber til, som kaster ut. Hva gjør vel mennesket uten tanke på avkastning? Hva gjør det vel uten en tanke? Hva er den og de andre blitt for oss? Og hvordan skrive varmt og elskelig om dem? Om oss? Hvordan lete etter de lyse lommene?" 

- Beskrivelse fra forlaget 

«Fin og situasjonsladet kortprosa om den strevsomme kjærligheten. (…) Mannen er vakker fra livet og opp er en velkomponert påminnelse om at en gang dreide det meste i livet seg om å finne kjærligheten.»


– Gro Jørstad Nilsen, Bergens Tidende

Mannen_er_vakker_Cover_300dpi.jpg
bottom of page